האם גם לנו מגיעים כספים?

משיכת פיצויים

יש לכם חוב בבנק שאתם צריכים לסגור ולא יודעים מהיכן להביא את הכסף? מתקרבים לגיל הפנסיה ומרגישים שסכום כספי הפנסיה שחסכתם בקרן נמוך בהשוואה למגוון העבודות שבהם עבדתם? אנשים רבים לא יודעים זאת, אך לפעמים הם יכולים לבצע משיכת כספי פנסיה אבודים שיש ברשותם, כספים אשר מעולם לא נפדו. מהם כספים אבודים כספים אבודים, כשמם […]