מהי משיכת כספי פנסיה ללא מס וכיצד ניתן לבצע אותה?

הפנסיה חשובה להתקיימותנו גם בגיל שבו איננו יכולים לעבוד כבימי צעירותנו. מסיבה זו העובד והמעסיק דואגים להפריש את הכסף מדי חודש, כדי שברבות השנים יצטבר בקרן הפנסיה של העובד סכום נכבד שיוכל לכלכלו. בדרך כלל ניתן לקבל את כספי הפנסיה רק כשמגיעים לגיל 60 או כאשר מגיעים לגיל פרישה. ועדיין, במקרים מסוימים יעדיף העובד למשוך […]