איתור ומשיכת כספים

על מי מוטלת האחריות?

אני רוצה לבצע פדיון כספים בעת הפרישה לפנסיה יכול כל אדם להתחיל לעשות שימוש בכספים שהופרשו למענו במשך שנים ארוכות על ידי המעביד. כספים אלו ממתינים במשך שנים רבות ורק בהגיעכם לגיל הפרישה ניתן לגעת בהם באופן חוקי מבלי שייחול עליכם קנס גבוה. מי שיבקש לפדות את כספי הפנסיה שלו לפני הזמן יהיה עליו לשלם […]