איחוד קרנות פנסיה – על מי מוטלת האחריות?

אני רוצה לבצע איחוד קרנות פנסיה על מי מוטלת האחריות? על פי נוהל משרד האוצר, יש לאחד את כל קרנות הפנסיה של אדם מסוים לקרן אחת. הנחיה זו יצאה בשלהי שנת 2016, במטרה לבטל את קיומן של קרנות לא פעילות ולרכז את כל החיסכון הפנסיוני בקרן פעילה. סיבות לריבוי קרנות פנסיה במהלך השנים ייתכן והחלפתם […]