מה היתרון באיתור כספים עם הר הכסף 2

מה היתרון באיתור כספים עם הר הכסף 2

אני רוצה לבצע איתור כספים אם היינו מספרים לכם שאי שם, במקום לא ידוע, מתחבאים כספים ששייכים לכם שאבדו לאורך השנים, הייתם מאמינים? אם היינו מספרים לכם שסכומי הכסף שמצטברים באותם המקומות יכולים להגיע למיליארדי שקלים בשנה עבור כלל הציבור, הייתם מאמינים? אז עכשיו בואו נשים את השאלות ההיפותטיות בצד ונספר לכם שהסיטואציות האלו בהחלט […]