משיכת כספי פיצויים ע"י המעסיק

משיכת פיצויים

בידי כל מעסיק קיימת האפשרות למשוך כספי פיצויים אותם הוא הפקיד מדי חודש אל הביטוח הפנסיוני של העובדים שלו. האפשרות של משיכת כספי פיצויים ע"י המעסיק אפשרית עבורו במצב שבו המעסיק מאמין שאין שום סיבה שבגינה העובד יהיה זכאי לקבל ממנו כספי פיצויים, כאשר בדרך כלל העניין יהיה קשור בסיבות שבגינן העובד עזב את מקום […]