משיכת עודפים שהצטברו בקופת הפיצויים לעובדים

משיכת כספי פיצויים

כל מעסיק במדינת ישראל מחוייב להפריש סכומי כסף מסויימים מדי חודש בחודשי אל קופת הפיצויים לעובדים. בבוא היום, כאשר העובדים מפוטרים או מתפטרים ממקום העבודה, הם זכאים לדרוש את כספי הפיצויים שלהם. אולם פעמים רבות, מסיבות כאלו ואחרות, הכספים נשארים בקופת הפיצויים לעובדים ואין בהם שום שימוש. במקרה כזה משיכת עודפים שהצטברו בקופת הפיצויים לעובדים […]