עוסק פטור

כל הכנסה שיש לכם חייבת בדיווח, בין אם מדובר על אלפי שקלים בשנה וכמובן כאשר מדובר על סכומים גבוהים יותר. עוסק פטור הינו עסק קטן אשר מתאים להכנסה צדדית או להכנסה עיקרית בסכומים נמוכים. עוסק פטור מוגבל בסך הכנסותיו השנתיות ובמקרה בו עצמאי חורג מתקרת ההכנסות יהפוך לעוסק מורשה על פי חוק ויהיה חייב בדוחות […]

התייעצו עם עו"ד מס, במידה ומצאתם כספים אבודים

כספים אבודים, ממש כנגזר משמם, אלו הם כספים ששכחו מקיומם, אך שייכים לאזרחים ישראלים. למרות שזה נראה תמוה, בפועל בבדיקה של משרד האוצר נתגלה כי ישנם לא מעט כספים אבודים, בסכומים שעולים על כמה מיליארדי שקלים, כך שיש לא מעט אזרחים שאינם מודעים לכספים השייכים להם ונמצאים בחסכונות פנסיוניים כאלו ואחרים, בין אם שלהם עצמם, […]